denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Hami Mandıralı Trabzonspor'a mesaj gönderdi

Hami Mandıralı'dan Trabzonspor yönetimine mesaj: Herkese flans gelir. Şimdi de bana flans geldi. Trabzonsporlu’yum. Bilgimi, becerimi, her fleyimi ve potansiyelimi ortaya koyacağım. Zorlu göreve hazırım, bu işi de başarırım.

banner295
Hami Mandıralı Trabzonspor'a mesaj gönderdi

Mus­ta­fa Re­şit Ak­çay’la yol­la­rı­nı ayır­dık­tan son­ra tek­nik di­rek­tör ara­yış­la­rı­na baş­la­yan Trab­zons­por’da Ha­mi Ma­dı­ra­lı, yap­tı­ğı açık­la­may­la ye­ni tek­nik di­rek­tö­re ge­rek yok me­sa­jı ver­di.

“Hİçbİr eksiğim yok”

Ha­mi Man­dı­ra­lı, “Her­ke­se şans ge­lir. Şim­di de ba­na şans gel­di. Ben bu şan­sı çok iyi de­ğer­len­di­re­ce­ğim. Yıl­la­rı­mı Trab­zons­por’a ver­dim. Ben Trab­zons­por­lu­’yum. Bil­gi­mi, be­ce­ri­mi, her şe­yi­mi, po­tan­si­ye­li­mi or­ta­ya ko­ya­ca­ğım. Ben ha­zı­rım. Al­lah’ın iz­niy­le hiçbir ek­si­ği­miz yok. Ben bu işi ba­şa­rı­rım’’ de­di.

“Futbolculuk daha zor”

Fut­bol­cu­lar­la her şe­yi açık açık ko­nuş­tuk­la­rı­nı be­lir­ten Man­dı­ra­lı, “Bi­zim sak­la­ya­cak bir şe­yi­miz yok. Her şe­yi açık açık ko­nuş­tuk. Kim ne his­se­di­yor­sa, prob­lem ney­se an­lat­tı. Ve ka­rar ver­dik. Her şe­yi­mi­zi sa­ha­ya yan­sı­ta­ca­ğız. Ta­kı­mı aya­ğa kal­dı­ra­ca­ğız. Bu ko­nuş­ma bi­zi çok hırs­lan­dır­dı. An­tren­man­da bu hır­sı gör­dük. Fut­bol­cu­lar her şe­yi ya­pa­cak. Her şey fut­bol­cu­la­rın elin­de. Tek­nik di­rek­tör­le­rin başarısı da oyun­cu­la­ra bağ­lı. İna­nın fut­bol­cu olup oy­na­mak, tek­nik di­rek­tör­lük­ten da­ha zor’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Yak­la­şan Ju­ven­tus ma­çıy­la il­gi­li ola­rak ise Ha­mi Ma­dı­ra­lı, “Biz her şe­yi­mi­zi ve­re­ce­ğiz. Av­ru­pa’da ka­zan­ma ge­le­ne­ği­miz var. Ye­nil­mek ko­lay; ama yen­mek olay­dır. Biz olay yap­mak is­ti­yo­ruz’’ şek­lin­de ko­nuş­tu.

Reşit Akçay’ı vazgeçirdim

Ha­mi Man­dı­ra­lı, Mus­ta­fa Re­şit Ak­çay’ın ta­raf­ta­rın is­ti­fa söy­le­mi ne­de­niy­le bı­rak­ma ka­ra­rı al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Mandıralı, “Yö­ne­tim de­ğil, ho­ca­mız bı­rak­ma ka­rar al­dı. Da­ha ön­ce de böy­le bir ka­rar al­mış­tı; ama ben ken­di­si­ni vaz­ge­çir­dim. Ken­di­siy­le ağa­bey-kar­deş ol­duk. Ken­di­si­ni çok se­vi­yo­ruz. Son al­dı­ğı ka­rar­dan son­ra ya­pa­cak bir şey yok­tu’’ di­ye ko­nuş­tu.

BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.