banner238
banner264

Sebahattin Çakıroğlu: Isıran takım tribüne çeker

Apollon Limassol'ü ye­ne­rek Av­ru­pa Li­gi’nde ikin­ci tu­ra çı­kan Trab­zons­por’da ta­raf­ta­rın ma­ça il­gi gös­ter­me­me­si dik­kat çek­ti. İkin­ci Baş­kan Sebahattin Ça­kı­roğ­lu, “Ta­kım da stat da on­la­rın. Za­ma­nı ge­lin­ce ge­re­ke­ni ya­par­lar” de­di.

Sebahattin Çakıroğlu: Isıran takım tribüne çeker

Trab­zons­por’da Apollon Limassol kar­şı­sın­da alı­nan 4-2’lik ga­li­bi­yet­le yüz­ler gü­ler­ken Av­ni Aker’de­ki kar­şı­laş­ma­ya ta­raf­tar­la­rın il­gi gös­ter­me­me­si dü­şün­dür­dü. Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni açık­la­yan Trab­zons­por İkin­ci Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, “Trab­zon maç ka­za­nı­yor ama ra­kip­le­ri­ni tam ola­rak ısır­ma­dı­ğı için gel­me­yen, kü­sen ta­raf­tar­la­rı­mız var. An­cak ta­kı­mı­mı­zın ya­vaş ya­vaş on­la­rın is­te­di­ği dü­ze­ye ge­le­ce­ği­ne ve tri­bün­le­rin do­la­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. O stat da on­la­rın o ta­kım da on­la­rın. Trab­zons­po he­pi­mi­zin. Za­ma­nı ge­lin­ce Trab­zons­por se­yir­ci­si ge­re­ke­ni ya­par” dedi.

TRANSFERLER AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL İÇİN

Ça­kı­roğ­lu, he­def­le­ri­nin fi­nal ol­du­ğu­nu yi­ne­le­ye­rek, “Ço­cuk­lar üs­tü­ne ko­ya­rak de­vam edi­yor. Da­ha ön­ce de di­le ge­tir­dim. Trab­zons­por’un he­de­fi fi­nal­dir. Ho­ca­mı­zın kad­ro­yu zen­gin­leş­tir­mek adı­na is­te­dik­le­ri var. Dev­re ara­sın­da ya­pa­ca­ğı­mız tak­vi­ye­ler­le da­ha iyi yer­le­re ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Al­lah bi­ze fi­na­li na­sip eder in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Çakı­roğ­lu, grup­tan çı­kıl­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak, “Özel­lik­le ilk ya­rı­da ser­gi­le­dik­le­ri per­for­mans­la ‘İş­te Trab­zons­por bu’ de­dirt­ti­ler. İtal­ya’ya da be­ra­ber­li­ğe de­ğil ka­zan­ma­ya gi­de­ce­ğiz. Bu­ra­da eli­miz­den ka­çır­mış­tık” di­ye ko­nuş­tu. Ça­kı­roğ­lu, lig ve Av­ru­pa ara­sın­da­ki per­for­mans far­kı için, “Biz de an­la­ma­dık. Ço­cuk­la­ra so­ru­yo­ruz on­lar da bil­mi­yor. Ta­kım is­ter is­te­mez üst üs­te ya­pı­lan maç­lar­la yo­ru­lu­yor” di­ye ko­nuştu.


 BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.